Tất cả
Tiêu 99 vk+12 tl5, full+14 ,găng tl...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
1,000,000đ
Kiếm 49 vk mcs+12 tinh luyện 7 khảm...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 49
1,000,000đ
Cung 89 vk+14 tinh luyện 4, găng +...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 89
670,000đ
Kunai 50 vk mcs+12 tinh luyện 8, gă...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
800,000đ
Tiêu 80 vk+14 tinh luyện 5, găng tl...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
750,000đ
TIÊU 82 VK+14 TL LUYỆN 2, FULL+12,...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 82
550,000đ
Kunai 70 vk+12, full+12, 3m8, sx fu...
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
300,000đ
Đao 89 vk+14 tinh luyện 7, găng +14...
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Đao
TTGT: Không
Cấp Độ: 89
1,000,000đ
Quạt 70 mắt 2 vk mcs +14 tinh luyện...
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
2,200,000đ
Quạt buff 85, 56tr yên
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 85
180,000đ
Quạt buff 85, 63tr yên
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 85
180,000đ
Quạt buff 79
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
140,000đ
Quạt buff 78
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 78
120,000đ
Quạt buff 79
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
140,000đ
Quạt buff 79
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
140,000đ
Quạt buff 74 full 8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
120,000đ
Quạt buff 74 full 8
Server: Sv23 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 74
120,000đ
Server: Sv7 - Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 79
550,000đ
Tiêu 91 vk+13 tl5 full 12, sx full...
Server: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 91
500,000đ
Kiếm 50 mắt 2 vk+12 tl6, full 12, g...
Server: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
500,000đ